Trailer er gode til at sætte på din lastbil

I Det Forenede Kongerige er den maksimale tilladte bruttovægt af en lastbil, uden brug af en Special Type General Order (STGO), 97.000 lb (44 t). For at en trailer på 97.000 lb skal være tilladt på britiske veje skal traktoren og lastbilen have tre eller flere aksler hver. Nedre vægt påhængskøretøjer kan betyde, at nogle traktorer og trailere har færre aksler. I praksis, som dobbeltdækkerbusser og busser i Storbritannien, er der ingen lovlig højdegrænse for lastbile; Broer over 16,5 ft (5.03 m) har dog ikke højden markeret på dem. Lastbil lastbiler på kontinental Europa har en højde grænse på 4,0 m. Køretøjer, der er tyngre end 97.000 lb, er tilladt på britiske veje, men er udelelige laster, som ville blive klassificeret som unormale (eller oversize). Sådanne køretøjer skal vise en STGO (Special Types General Order) plade på forsiden af ​​traktoren og under visse omstændigheder skal de rejse med en autoriseret rute og have en eskorte. Se vores guide til trailer til din lastbil

Lastbiler er gode til at transporter store ting sikkert

De fleste britiske trailere har en længde på 45 ft (13,7 m) og afhænger af positionen af ​​det femte hjul og Kingpin, vil en koblet traktor og trailer have en kombineret længde på mellem 50 og 55 ft (15,25 og 16,75 m). Selvom anlægs- og brugsforskrifterne tillader en maksimal stiv længde på 18,2 m, kan dette kombineret med en lav keglestang og femhjulsæt tæt på traktorens bagside give en samlet længde på ca. 75 ft (22,75 m).

Fra januar 2012 gennemfører afdelingen for transport et forsøg på længere anhængere. Forsøget indebærer 900 anhængere på en længde på 48 fod (dvs. 3 ft (1 m) længere end det nuværende maksimum) og yderligere 900 anhængere på 15 ft (15,65 m) ft (2,05 m) længere). Dette vil resultere i, at den samlede maksimale længde på lastbilens lastvogn er 57 ft (17,5 m) for trailere 48 ft i længden og 61 ft (18,55 m) for trailere 51 ft lange.

Forøgelsen i længden vil ikke resultere i, at vægtgrænsen på 97.000 lb overskrides, og vil give nogle operatører mulighed for at nærme sig den vægtgrænse, som muligvis ikke har været muligt på grund af den tidligere længde af trailere. Forsøget løber i højst 10 år. Forudsat at visse krav er opfyldt, tillader en Special Types General Order (STGO) køretøjer af enhver størrelse eller vægt at rejse på britiske veje. I praksis skal et sådant køretøj imidlertid rejse med en rute godkendt af Transportministeriet og flytte under eskorte. Escort af unormale belastninger i Storbritannien udføres nu overvejende af private virksomheder, men ekstremt store eller store belastninger, der kræver vejlukning, skal stadig eskorteres af politiet.

Hvilken typer af trailer skal du så vælge til din lastbil

I Det Forenede Kongerige har nogle påhængsvogne otte dæk på tre aksler på traktoren; disse kaldes sekshjulede hjul eller “seks legger”, hvor enten midten eller bagakslen har enkelthjul, som normalt styrer såvel som forakslen og kan hæves når det ikke er nødvendigt (dvs. når der er losset eller kun en let belastning er båret, et arrangement kendt som en TAG aksel, når det er bagakslen eller moderløst når det er midterakslen).

Nogle trailere har to aksler, som har to dæk på hver aksel; Andre trailere har tre aksler, hvoraf en aksel kan være en løftaksel, der har super enkelthjul. I Det Forenede Kongerige er to hjul boltet til samme hub klassificeret som et enkelt hjul, og derfor anses en standard seksakslet lastvogn til at have tolv hjul, selvom den har tyve dæk. Storbritannien tillader også påhængsvogn med seks dæk på to aksler; disse er kendt som firehjulede hjul.